Energie en subsidies

Nederland wil vooroplopen met slimme, schone en zuinige technieken en daarom stimuleert de overheid projecten en investeringen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Bekijk een referentieproject van Volvo Harrie Arendsen.

We hebben een aantal subsidies voor energiebesparing en de energietransitie voor je op een rijtje gezet. Dit echter is slechts een greep uit het totale aanbod energiesubsidies. Neem daarom altijd even contact op met één van onze subsidieadviseurs als je gaat investeren in energiebesparing, duurzame energie of een ontwikkeling die hieraan bijdraagt!

Stimulering Duurzame Energieproducties (SDE+)

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) geeft producenten van hernieuwbare energie (wind, water, zon, geothermie & biomassa) subsidie voor de opgewekte duurzame energie. Dit kan elektriciteit, gas of warmte zijn, of een combinatie van warmte en elektriciteit.

De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. Hoeveel subsidie je kunt krijgen, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die je produceert. 

Lees hier meer over de SDE+ subsidie.

Energiezuinige Investeringen (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling en biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Dit kan gaan om bijvoorbeeld machines of een wamtewisselaar. In 2019 is 45% van de investering in deze bedrijfsmiddelen extra aftrekbaar van de fiscale winst. 

Lees hier mee over de EIA.

Energiebesparende Apparaten (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kan je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De subsidie dekt ongeveer 30% van de kosten.

Lees hier meer over de ISDE.

Topsector Energie

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor Demonstratieprojecten en hernieuwbare energie. De subsidies worden verstreks voor bijvoorbeeld grote haalbaarheids- of demonstratieprojecten uitgevoerde door samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen. 

Vanwege de actualiteit rondom de energietransitie en het Klimaatakkoord wisselen de subsidies en openstellingen uit dit programma snel. Bekijk daarom eens de website van de Topsector Energie. Knippenborg Subsidieadvies heeft aantoonbaar ervaring en de energie- en bouwsector en met subsidies uit dit programma.

Provincies en gemeenten

Ook provincies en gemeenten werken mee aan het behalen van de doelstelling van het klimaatakkoord. Ze stimuleren ondernemers met diverse subsidies om energie te besparen of om te investeren in duurzame energie, bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuw pand. Ook stimuleren ze de ontwikkeling van innovaties die bijdragen aan energiebesparing of die duurzame energie goedkoper en toegankelijker maken. Elke provincie is vrij om hier zelf invulling aan te geven en daarmee verschillen de subsidies ook aanzienlijk per provincie. 

 

Wil jij persoonlijk advies over energie en subsidies?

Knippenborg Subsidieadvies

Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem