Innovatie en subsidies

Veel subsidies zijn bedoeld om ontwikkeling en innovatie in het bedrijfsleven te stimuleren. Van fundamenteel onderzoek en experimentele ontwikkeling tot aan de marktintroductie van een nieuwe technologie.

We hebben een aantal van de meest gangbare subsidies hieronder uitgelicht, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Ga je innoveren of wil je een second opinion? Neem dan vrijblijvend contact op met Knippenborg Subsidieadvies.

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)

De WBSO verlaagt de loonkosten van bedrijven die producten en processen of software ontwikkelen. Zowel de uren van de medewerkers, als de overige R&D-kosten van een project komen voor deze subsidie in aanmerking. De WBSO levert een gemiddeld voordeel op van zo’n €14 per uur! Deze subsidie mag je vaak combineren met directe cash subsidies. Per jaar is het budget nagenoeg onbeperkt, namelijk zo’n € 1,2 miljard!

Bekijk een referentieproject op de website van Knippenborg Subsidieadvies.

Lees hier meer over de WBSO.

Innovatiebox

Als je een WBSO-beschikking hebt en/of een patent, dan kom je in aanmerking voor de Innovatiebox. De Innovatiebox levert je een verlaging van de vennootschapsbelasting op. Je betaalt namelijk over de winst die je hebt behaald dankzij jouw innovaties tot wel 80% minder vennootschapsbelasting. 

Bekijk een referentieproject op de website van Knippenborg Subsidieadvies.

Lees hier meer over de Innovatiebox.

Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO)

EFRO is een subsidie van de Europese Unie bedoeld om de economische verschillen tussen regio’s te verkleinen. Nederland besteedt het geld van EFRO in 2014-2020 aan twee doelen:

  1. innovatie
  2. koolstofarme economie (duurzame energie en efficiënter gebruik van energie)

Een groot deel van het budget is gereserveerd voor samenwerking tussen het MKB, kennisinstellingen en grote ondernemingen. Projecten met thema’s als innovatie, koolstofarme economie, duurzame energie, circulaire economie en Smart industry kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten tot een bedrag van € 2 miljoen.

Bekijk een referentieproject op de website van Knippenborg Subsidieadvies.

Lees hier meer over de EFRO-subsidie. 

Excellente MKB-Innovatie (H2020)

Het Horizon2020 programma is een Europese subsidie voor zeer ambitieuze MKB-bedrijven. Wanneer je als bedrijf internationaal actief bent of wilt zijn, kun je subsidie ontvangen voor onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Je project moet een bijdrage leveren aan het oplossen van uitdagingen op het gebied van o.a. mens en milieu. Voor de beoordeling van een aanvraag wordt ook veel waarde gehecht aan het potentieel van de innovatie om nieuwe markten aan te boren. De omvang van het project hoeft in eerste instantie niet heel groot te zijn, want je mag beginnen met een haalbaarheidsstudie waarna de daadwerkelijke ontwikkeling volgt.

Lees hier meer over H2020.

Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-subsidie)

Deze subsidie helpt het MKB bij het opzetten en uitvoeren van hun innovatieve projecten. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor:

  • het doen van een haalbaarheidsonderzoek (€ 20.000);
  • het inwinnen van (extern) advies bij een innovatieproject;
  • het inschakelen van een kennisinstelling voor het beantwoorden van een specifieke kennisvraag (m.b.v. een kennisvoucher);
  • het samenwerken met andere MKB-ondernemingen aan een innovatieproject (€ 200.000 tot € 350.000).

Lees hier meer over de MIT-subsidie.

Provinciale subsidies

Ook provincies stimuleren ondernemers om te innoveren, want daarmee wordt de economie van de regio versterkt en worden er extra banen gecreëerd. Elke provincie is vrij om hier zelf invulling aan te geven en daarmee verschillen de subsidies per provincie. Vaak zijn de subsidies gericht op thema’s als duurzaamheid, energiebesparing, toerisme, innovatie en milieu.

Interreg subsidie

Interreg is een Europese subsidie die bedrijven stimuleert om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke regionale problemen. De nadruk ligt op het versterken van de innovatiekracht van de regio en het verbeteren van het milieu. Je kunt hierbij denken aan een samenwerking tussen bedrijven in het oostelijke grensgebied van Nederland met Duitse ondernemingen of tussen bedrijven in het zuidelijk grensgebied met Vlaanderen.

Kijk bijvoorbeeld eens op de website van Digipro of Ipro-N.

Alles weten over subsidies voor innovatieprojecten?

Knippenborg Subsidieadvies

Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem