Menu

Investeringen en subsidies

Verschillende subsidies zijn bedoeld om investeringen in duurzame bedrijfsmiddellen de stimuleren. Dit kan gaan om relatief kleine bedragen, maar bijvoorbeeld ook om grote investeringen in een efficiënt productieproces of verduurzaming van een bedrijfspand

Belangrijke thema’s zijn energiebesparing, energieopwekking, grondstofbesparing en andere millieu besparende maatregelen. Voor investeringsprojecten kan Knippenborg Subsidieadvies van meerwaarde zijn door de optimale combinatie en invulling van subsidies aan te vragen.

Bekijk een referentieproject van Volvo Harrie Arendsen over energieneutrale nieuwbouw (GPR/BREEAM/LEED).

Hieronder worden de meest gebruikte subsidies uitgelicht. Voor grotere investeringsprojecten boven €100.000 zijn andere meer complexe regelingen beschikbaar zoals de DEI+ Circulaire economie, MOOI en Versnelde klimaatinvesteringen industrie. 

Heb je investeringsplannen? We komen graag op locatie langs om de mogelijkheden te bespreken.

Energiezuinige Investeringen (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) biedt via een extra-investeringsaftrek direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Dit kan gaan om bijvoorbeeld LED-verlichting, zonnepanelen, warmtewisselaar, warmteterugwinning of een aanvoermachine. Van de investering is 45% extra aftrekbaar van de fiscale winst. Dit levert netto een subsidie op van maximaal 11,25%. Aanvragen moet uiterlijk binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen.

Lees hier mee over de EIA.

Milieu Investeringsaftrek (MIA)

De Milieu Investeringsaftrek (MIA/Vamil) lijkt op de EIA en biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel kan tot 36% van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Dit levert netto een subsidie op van maximaal 9%. Aanvragen moet uiterlijk binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen.

Lees hier meer over de MIA/Vamil.

Energiebesparende Apparaten (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kan je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Bedrijven moeten vooraf deze subsidie aanvragen. Ruwweg bedraagt de subsidie zo’n 25% van de kosten.

Lees hier meer over de ISDE.

 

Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem