Investeringen en subsidies

Verschillende subsidies en fiscale voordelen zijn bedoeld om investeringen in duurzame bedrijfsmiddellen de stimuleren. Dit kan gaan om relatief kleine bedragen, maar bijvoorbeeld ook om een hele productielijn of verduurzaming van een bedrijfspand. Bekijk een referentieproject van Volvo Harrie Arendsen op de website van Knippenborg Subsidieadvies.

Belangrijke thema’s zijn energiebesparing, energieopwekking, grondstof besparing en millieu besparende maatregelen. Voor investeringsprojecten kan Knippenborg Subsidieadvies van meerwaarde zijn door de optimale combinatie en invulling van subsidies uit te zoeken. Neem vrijblijvend contact op met Knippenborg Subsidieadvies.

Voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen:

Elektrische auto, zonnepanelen, HR-electromotor, systeem voor benutten restwarmte, airconditioning of een wamtepomp, HR-glas, LED-verlichting, koeling, verwerken bioplastics, isolatie, etc. 

Energiezuinige Investeringen (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling en biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Dit kan gaan om bijvoorbeeld machines of een wamtewisselaar. In 2019 is 45% van de investering in deze bedrijfsmiddelen extra aftrekbaar van de fiscale winst. Bedrijven moeten deze subsidie aanvragen binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen.

Lees hier mee over de EIA.

Milieu Investeringsaftrek (MIA)

De Milieu Investeringsaftrek (MIA/Vamil) is een fiscale aftrekregeling en biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel kan tot 36% van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Bedrijven moeten deze subsidie aanvragen binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen.

Lees hier meer over de MIA/Vamil.

Energiebesparende Apparaten (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kan je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Bedrijven moeten vooraf deze subsidie aanvragen. Globaal is dit zo’n 25% van de kosten.

Lees hier meer over de ISDE.

 

Alles weten over subsidies voor investeringsprojecten?

Knippenborg Subsidieadvies

Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem