Menu

Plattelandsontwikkeling (POP3-subsidie)

Het Plattelandsprogramma (POP3) is bedoeld om de agrarische sector te ondersteunen. Boeren of tuinders kunnen agrarische subsidies (POP3) gebruiken om te moderniseren, innoveren en verduurzamen. Dit betreft bijvoorbeeld investeringen in innovatieve bedrijfsmiddelen of efficiënter gebruik van grondstoffen. Voor jonge boeren zijn er aanvullende mogelijkheden. Ook projecten die de leefbaarheid van het platteland verbeteren kunnen een bijdrage krijgen.

    In het kort:
  • Veel kansen voor ontwikkelen van agrarische bedrijven
  • Subsidie oplopend tot 100% van de kosten
  • Mogelijkheden per regio verschillend
Wat levert Plattelandsontwikkeling (POP3-subsidie) op?
De hoogte van de agrarische subsidies hangt af van het type investering of het doel van je project en de regio waarin je bedrijf gevestigd is. Een investering in bijvoorbeeld precisiebemesting of selectieve spuitapparatuur komt doorgaans voor 40% subsidie in aanmerking tot een maximum van ca. € 100.000. Projecten die bijdragen aan Investeringen die minder gericht zijn op de productie, maar vooral op natuur en waterbeheer, kunnen zelfs volledig worden vergoed. Jonge landbouwers kunnen daarnaast max. € 20.000 subsidie krijgen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, diervriendelijke voorzieningen of duurzame voersystemen. Opdrachten verstrekt vóór de indiening van je aanvraag komen niet in aanmerking voor subsidie.

Hoe vraag ik Plattelandsontwikkeling (POP3-subsidie) aan?
Je vraagt subsidie aan via de het POP3-loket van je provincie op de landelijke RVO website. Je maakt een eigen account aan net als bij de diermelding op de website van RVO, voordat je een subsidie kunt aanvragen. Je vult het aanvraagformulier van RVO in en voegt hier een projectplan en een begroting bij. Je geeft hierin duidelijk aan wat je gaat doen en wat het project kost. Op basis van deze gegevens zullen RVO en de provincie een score toekennen aan jouw aanvraag. De aanvragen met de hoogste scores krijgen dan subsidie. Je krijgt een hoge score als jouw aanvraag goed aansluit op het onderliggende subsidiethema.

TIP:

Wacht met het verstrekken van opdrachten voor je project tot na het indienen van de aanvraag.

subsidies voor agrofood sector / POP3
Wat moet ik bijhouden?
Wat je precies moet bijhouden in je administratie hangt af van de specifieke subsidie.

  1. In het algemeen moet je bij een POP3-subsidieaanvraag een dossier bijhouden waarin je aangeeft welke activiteiten hebben plaatsgevonden en wat jouw inspanningen zijn geweest. In dit dossier bewaar je ook kopieën van facturen, zodat de projectkosten snel inzichtelijk zijn.
  2. Bij de meeste subsidies moet je elk jaar een voortgangsverslag maken. Een project mag in de regel maximaal 3 jaar duren.
  3. Soms ontvang je bij goedkeuring van de aanvraag meteen een deel van de subsidie. Om de rest van de subsidie te krijgen, moet je een voorschot aanvragen voor de gemaakte kosten.
  4. Tot slot dien je een eindverslag in met een overzicht van de totale kosten. Aan de hand van dit eindverslag bepaalt RVO op hoeveel subsidie je nog recht hebt.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
uitbetaling restant subsidie
uitbetaling restant subsidie
eindverslag
eindverslag
voorschotaanvraag
voorschotaanvraag
goedkeuring aanvraag
goedkeuring aanvraag
toelichten aanvraag
toelichten aanvraag
aanvraag
aanvraag

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem