Subsidie Asbestverwijdering

Neem contact op

Neem contact op

Wat is Subsidie Asbestverwijdering?
Deze subsidie geeft een bijdrage in de kosten van het saneren van asbest. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen. Om het risico voor de gezondheid te beperken moeten asbestdaken voor 1 januari 2024 worden gesaneerd. De subsidie geldt alleen voor het verwijderen van asbestdaken die in direct contact staan met de buitenlucht, dus de asbesthoudende golfplaten en dakleien. Zowel een particulier als een onderneming kan de subsidie aanvragen. Wel moet de asbestsanering worden uitgevoerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.
    In het kort:
  • € 4,50 subsidie per m2 asbest
  • Alleen voor asbest in direct contact met de buitenlucht
  • Extra subsidiekansen i.c.m. zonnepanelen of isolatie
Wat levert Subsidie Asbestverwijdering op?

De subsidie is € 4,50 per vierkante meter dat is gesaneerd. Dit is ongeveer 35% van de kosten van de asbestsanering. Er is geen minimum voor het aantal vierkante meters dat gesaneerd wordt. Wel is er een maximum subsidie mogelijke per adres namelijk € 25.000 oftewel ruim 5.500 m2. Er wordt jaarlijks een totaalbudget bepaald voor deze subsidie. Als in 2018 meer subsidie is aangevraagd dan beschikbaar is, schuift een aanvraag door naar 2019.

Hoe vraag ik Subsidie Asbestverwijdering aan?

Het saneringsbedrijf dat wordt ingeschakeld moet zorgen voor de aan- en afmelding in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS). Na deze afmelding kan de subsidieaanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit moet binnen 6 maanden nadat de sanering van het asbestdak officieel is afgerond. Bij de aanvraag is de factuur van de asbestsanering vereist. Die moet op naam staan van diegene die de factuur betaalt. Op de factuur wordt het aantal m2 verwijderde asbest vermeld. Ook moet duidelijk blijken dat het om het dak gaat en niet om andere asbesthoudende delen. Binnen 13 weken na de aanvraag volgt bericht of de aanvraag is goedgekeurd.

TIP:

Combineer asbestverwijdering met de installatie van zonnepanelen of extra dakisolatie voor extra subsidie en lagere energiekosten.

Wat moet ik bijhouden?

De administratie is eenvoudig, punt van aandacht is dat het saneringsbedrijf de verplichte meldingen doet in Landelijk Asbest Volgsysteem. Zonder deze melding is geen subsidie mogelijk. Zorg verder dat de factuur de benodigde informatie vermeldt en bewaar de factuur samen met het bewijs van de betaling (bijvoorbeeld een afschrift of screenshot van de bank).

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
uitbetaling subsidie
uitbetaling subsidie
aanvraag subsidie
aanvraag subsidie
afmelding in LAVS
afmelding in LAVS
verwijdering asbest
verwijdering asbest
aanmelding in LAVS
aanmelding in LAVS
opdracht asbest verwijdering
opdracht asbest verwijdering
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem