Menu

Transport Innovatie (DKTI-subsidie)

In de transport sector kun je gebruik maken van de DKTI-subsidie voor innovatieve diensten, producten of oplossingen. De innovaties moeten een positieve uitwerking op het verminderen van de CO2-uitstoot. Voorbeelden hiervan zijn: efficiënt wegverkeer, efficiënte schepen, rijden of varen op elektriciteit of waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer. In de haalbaarheids- en ontwikkelingsfase zijn individuele aanvragen mogelijk. Projecten in de pilot- of demonstratiefase moeten in samenwerking met een ander bedrijf of een kennisinstelling plaatsvinden.

    In het kort:
  • Ontwikkeling van duurzame transportoplossingen
  • 1 keer per jaar aanvragen
  • Van haalbaarheidsstudie tot pilot
Wat levert Transport Innovatie (DKTI-subsidie) op?
De DKTI-subsidie geeft een bijdrage van minimaal 25% in de projectkosten. Als er wordt samengewerkt met andere ondernemers wordt dit voor alle projectpartners verhoogd tot een bijdrage van 40%. Bedrijven met minder dan 50 medewerkers krijgen daar bovenop nog eens 20% extra subsidie. Projectkosten zijn bijvoorbeeld onderzoeks- en ontwikkeluren, investeringen in innovatieve technieken en kosten voor het inhuren van adviseurs of projectbegeleiding. Voor ontwikkelingsuren is aanvullend ook WBSO-subsidie beschikbaar. Voor eigen uren wordt gerekend met een uurtarief van €60, oftewel een subsidie van minimaal €15 per uur. De maximale subsidie is €50.000 voor haalbaarheidsstudies, €500.000 voor ontwikkeltrajecten en €2 miljoen voor pilotprojecten.

Hoe vraag ik Transport Innovatie (DKTI-subsidie) aan?
Je dient de aanvraag voor de DKTI-subsidie in via het eLoket van RVO.nl. In de aanvraag beschrijf je de ontwikkeling, welke stappen er in het project genomen worden en welke uren en kosten hieraan verbonden zijn. Belangrijk is de onderbouwing van het economisch perspectief en dat daarbij de activiteiten en resultaten direct aansluiten bij de transportsector. Na indiening is er een beoordelingstermijn van 22 weken. Aangezien het budget beperkt is zullen alleen de best beoordeelde projecten subsidie ontvangen. Bij haalbaarheidsstudies geldt daarentegen wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Afhankelijk van de fase van je project mag je project maximaal 6 maanden (haalbaarheidsstudie) tot 3 jaar (pilot) duren.

TIP:

Zorg dat alle verplichte gegevens op tijd zijn aangeleverd. Na het sluiten van de regeling is er geen mogelijkheid meer om ontbrekende gegevens aan te vullen.

DKTI transport subsidie
Wat moet ik bijhouden?
Voor de administratie van het project moet je een urenadministratie bijhouden en een overzicht van de gemaakte kosten. Als het gaat om een langlopend project, dan moet je jaarlijks rapporteren over de voorgang. Wanneer er wijzigingen in het project plaatsvinden moet je dit tijdig overleggen met RVO. Na afloop van het project dien je een vaststellingsverzoek en een eindverslag in. Dit bestaat uit een beschrijving van de resultaten van het project, de verrichte activiteiten en de kosten. Als de kosten lager uitvallen dan begroot wordt de subsidie naar rato gecorrigeerd.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
tussentijdse controle administratie
tussentijdse controle administratie
insturen eindverslag
insturen eindverslag
ontvangst voorschot
ontvangst voorschot
start project
start project
beoordeling aanvraag
beoordeling aanvraag
aanvraag
aanvraag

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem