Menu

Regionale Samenwerking (EFRO-subsidie)

Om de economie in de regio’s Noord, Oost, Zuid en West-Nederland te stimuleren komen projecten op het gebied van innovatie en slimme CO2-reductie in aanmerking voor subsidie. In een project moeten bedrijven uit de regio met elkaar samenwerken en bij voorkeur ook met kennisinstellingen of onderzoeksorganisaties. MKB-bedrijven moeten een significant deel van het project uitmaken. De belangrijkste type projecten die in aanmerking komen zijn: 1) R&D projecten: gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw product of proces en 2) Proeftuinen waarin meerdere innovaties rondom een bepaald thema gerealiseerd worden. Doorgaans duurt een project 2 tot 3 jaar.

    In het kort:
  • Samenwerking tussen (MKB)bedrijven en kennisinstelling
  • Impact van je project valt binnen de EFRO-regio
  • Gericht op innovatie en CO2-reductie
Wat levert Regionale Samenwerking (EFRO-subsidie) op?
Je krijgt in de meeste gevallen 40% tot 50% van de kosten vergoed. De kosten zijn alle zaken die direct noodzakelijk zijn om de ontwikkeling te kunnen doen. Ook eigen uren zijn subsidiabel. Doorgaans wordt het bijbehorende uurtarief berekend aan de hand van het bruto salaris van de medewerkers, met ca. 50% opslag voor indirecte kosten. Projectpartners mogen onderling geen commerciële tarieven hanteren, maar alleen op kostprijs doorberekenen. Een project heeft bij voorkeur een omvang van minimaal €500.000 aan kosten.

Hoe vraag ik Regionale Samenwerking (EFRO-subsidie) aan?
In Nederland wordt de subsidie verdeeld door vier organisaties die hun eigen specifieke voorwaarden stellen aan de subsidie (OP-Oost-Nederland, OP-West-Nederland, OP-Noord-Nederland, Op-Zuid-Nederland). De aanvraag dien je online in via hun  EFRO-portal. Het projectplan moet van een hoge kwaliteit zijn en precies vertellen wat je gaat doen. Dit doe je door het project in werkpakketten op te delen met bijbehorende activiteiten. Daarnaast moet je een businesscase en uitgebreide projectbegroting opstellen, met heldere onderbouwing. Een ander belangrijk punt is dat duidelijk naar voren moet komen wat de meerwaarde is van het samenwerkingsverband. De aanvraag wordt beoordeeld door experts met o.a. wetenschappelijke, financiële en commerciële achtergrond.

TIP:

Check vooraf of er nog voldoende EFRO-budget beschikbaar is voor je project.

EFRO subsidie
Wat moet ik bijhouden?
Je moet een uitgebreide administratie bijhouden van de uren en de kosten. De details worden vooraf besproken met de EFRO-organisatie. De administratie wordt periodiek door hun gecontroleerd bij het indienen van een voorschotverzoek via het EFRO-webportal. Hiervoor komt men eventueel langs op de projectlocatie. Voor grote investeringen en de inhuur van experts moet je de marktconformiteit aantonen. Dit kan bijvoorbeeld met meerdere offertes en een uitvoeringsverslag. Aan het einde van het project moet je een accountant de administratie laten controleren.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
2 tot 3 jaar
aanvraag en start project
aanvraag en start project
beoordeling experts
beoordeling experts
toekenning
toekenning
tussentijdse controle en voorschot
tussentijdse controle en voorschot
afronding project
afronding project
definitieve uitbetaling
definitieve uitbetaling

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem