Menu

Hernieuwbare Energie subsidie

De Hernieuwbare Energie subsidie krijg je voor de ontwikkeling en demonstratie van hernieuwbare energiebronnen. Dit is energie uit wind, zon, aero- en hydrothermie, aardwarmte en energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas. Je kunt hierbij denken aan innovaties die energieopwekking goedkoper, beter inzetbaar of betrouwbaarder maken. Of innovatieve combinaties van opwekking en opslag van hernieuwbare energie. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet je samen met een ander bedrijf en/of onderzoeksorganisatie werken aan het project.

    In het kort:
  • Ontwikkeling hernieuwbare energietechnologie
  • Samenwerkingsproject
  • Innovatie gericht op kostenefficiëntie
Wat levert Hernieuwbare Energie subsidie op?
Je krijgt 25% subsidie op de kosten van een ontwikkelingsproject. Bij een demonstratieproject krijg je 30-45% subsidie op de projectkosten, afhankelijk van de aard van het project. Je kunt maximaal €6.000.000 subsidie per project krijgen. Als kleine onderneming krijg je bovendien nog eens 20% extra subsidie. Andere MKB’ers en bedrijven die samenwerken met een onderzoeksorganisatie krijgen 10% extra subsidie. Kosten voor prototypes, testkosten en pilotkosten komen voor subsidie in aanmerking, net als eigen uren. De Hernieuwbare Energie subsidie voor eigen uren bedraagt doorgaans zo’n €20 tot €25 per uur.

Hoe vraag ik Hernieuwbare Energie subsidie aan?
Je kunt het hele jaar door een subsidieaanvraag indienen via het eLoket van RVO. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het beschikbare budget uitgeput is. Jouw aanvraag bevat in ieder geval een projectplan en begroting. Bovendien toon je in de aanvraag aan welke kostenbesparing jouw innovatie gaat opleveren. Hiervoor gebruik je de rekenmodellen van RVO. Belangrijke stukken voor de beoordeling van de aanvraag voeg je ook toe, zoals offertes, samenwerkingsovereenkomst, rapporten voor de technische of economische onderbouwing van je project en eventuele toezegging van financiering. Pas na de indiening mag je starten met werkzaamheden of verplichtingen aangaan.

TIP:

Als je nog niet goed weet of je voor deze subsidie in aanmerking komt, dan kun je jouw projectidee voor advies aan RVO voorleggen.

hernieuwbare & SDE subsidie
Wat moet ik bijhouden?
Je moet een projectadministratie bijhouden, inclusief een sluitende urenadministratie. Als er een onderzoeksorganisatie bij het project betrokken is, dan moet uit de administratie blijken hoe er wordt omgegaan met de intellectuele eigendomsrechten die uit het project voortvloeien. Daarnaast rapporteer je jaarlijks over de voortgang van het project en breng je RVO op de hoogte als het project vertraging oploopt. Als je het project hebt afgerond, maak je een eindverslag.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
5 jaar
aanvraag
aanvraag
toekenning subsidie
toekenning subsidie
start project
start project
einde project
einde project
eindverslag
eindverslag

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem