Menu

Innovatiebox

Met de Innovatiebox betaal je als MKB’er minder belasting (VPB) over de winst die je hebt behaald met zelf ontwikkelde producten. De producten moet je hebben ontwikkeld met WBSO-subsidie en/of moeten zijn beschermd met een octrooi. Deze factoren worden gebruikt als een soort graadmeter voor de mate van innovativiteit van je onderneming. In samenspraak met de Belastingdienst wordt bepaald welk deel van je winst hieraan kan worden toegerekend. Over dit deel wordt een grondslagverlaging toegepast, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

    In het kort:
  • Minder winstbelasting (VPB)
  • Meerjarige afspraak met de belastingdienst
Wat levert Innovatiebox op?
Over de winst die wordt toegerekend aan innovatieve producten wordt een grondslagverlaging toegepast gebaseerd op 9%. In veel gevallen wordt tussen de 30% en 60% van de omzet en winst toegerekend aan de Innovatiebox. Hoe hoog dit precies is overleg je met de Belastingdienst en hangt onder meer af van de bedrijfsvoering, kostenstructuur, overige activiteiten en WBSO-historie. Indien bijvoorbeeld 50% wordt toegerekend aan innovatie, betekent dit een netto-voordeel van zo’n 35% over de gehele winstbelasting van een bedrijf.

Indien je bedrijf nog niet zoveel omzet heeft, kun je er ook voor kiezen om 25% van max. €100.000 toe te rekenen aan de Innovatiebox zonder tussenkomst van de Belastingdienst, mits je concreet omzet uit innovaties hebt behaald. Dit wordt het forfait genoemd. Je betaalt dan in 2021 €2400 minder belasting.

Hoe vraag ik Innovatiebox aan?
Een aanvraag doe je rechtstreeks bij de Belastingdienst. Hierbij moet je documenten over je innovatietrajecten, zoals de WBSO-beschikkingen, aanvragen en eventuele octrooidocumenten overhandigen. Daarna volgt een bedrijfsbezoek, waarbij de concrete innovaties worden besproken en wordt gekeken hoe ze in verhouding staan tot de toegekende WBSO en/of octrooien. Vervolgens wordt afgestemd of de innovatiebox van toepassing is voor je bedrijf en welk percentage je zou mogen toerekenen. De afspraak geldt doorgaans voor meerdere jaren en wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO).

TIP:

Begin op tijd met de WBSO-subsidie om na de ontwikkeling gebruik te kunnen maken van de Innovatiebox.

subsidie
Wat moet ik bijhouden?
Tijdens de overeengekomen periode moet je je houden aan de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Hierin staat onder meer het aantal WBSO-uren dat je onderneming maakt en de toerekenmethode van het innovatiebox-deel. De Belastingdienst verwacht dat je wijzigingen in je bedrijfsvoering doorgeeft, als deze invloed hebben op de afspraken die jullie hebben gemaakt. Bijvoorbeeld als je (tijdelijk) stopt met innoveren of als er juridische wijzigingen zijn, zoals een nieuwe eigenaar.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
3 tot 5 jaar
vernieuwen overeenkomst
vernieuwen overeenkomst
verrekenen in VPB-aangifte
verrekenen in VPB-aangifte
overeenkomst
overeenkomst
bedrijfsbezoek
bedrijfsbezoek
gegevens aanleveren
gegevens aanleveren
aanvraag bij belastingdienst
aanvraag bij belastingdienst

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem