Menu

Innovatieve duurzame stallen (SBV-subsidie)

De subsidie voor innovatieve en duurzame stallen, de Subsidie Brongerichte Verduurzaming (SBV) is voor (pluim)veehouders die een nieuw idee voor een techniek of managementmaatregel in de stal hebben die de emissie bij de bron aanpakt en verlaagt. Je kunt subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van je idee, het testen en de ingebruikname. Dit kan toegepast worden in een bestaand of nieuw stalsyteem. Ook kun je (later in het jaar) subsidie aanvragen voor de verdere uitrol en voor investeringen in bewezen innovatieve technieken.

    In het kort:
  • Voor alle (pluim)veehouders
  • Subsidie voor onderzoek, ontwikkeling en testen
  • Voor nieuwe en bestaande stalsystemen
Wat levert Innovatieve duurzame stallen (SBV-subsidie) op?
Je krijgt subsidie voor de afschrijving van personeelskosten, apparaten en uitrusting, gebouwen en gronden, contractonderzoek en algemene kosten. Hoeveel subsidie je krijgt hangt af van het type onderzoek dat je gaat doen, de grootte van je onderneming en de trajectfases waarvoor je subsidie aanvraagt. Dit varieert van 25% tot 80%. De maximale subsidie verschilt per projectfase en is afhankelijk of bij de ontwikkeling sprake is van een bestaande stal of een nieuw type stalsysteem. Je kunt gedurende de drie fases van je project maximaal €1,55 miljoen subsidie krijgen.

Hoe vraag ik Innovatieve duurzame stallen (SBV-subsidie) aan?
Je kunt t/m 2024 twee keer per jaar de innovatieve en duurzame stallen subsidie aanvragen. Je vraagt subsidie aan via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je vult het aanvraagformulier van RVO in en voegt hier een projectplan, begroting en samenwerkingsovereenkomst bij. Op basis van deze gegevens zal RVO een score toekennen aan jouw aanvraag. De aanvragen met de hoogste scores krijgen dan subsidie. Je project wordt beoordeeld op de hoeveelheid emissievermindering, de economische kansen, het dierenwelzijn en brandveiligheid en of het internationaal vernieuwend is.

TIP:

Ben je een melkveehouder? Je krijgt extra punten bij de beoordeling van je aanvraag als jouw koeien minimaal 6 uren op een dag buiten de stal staan (minimaal 120 dagen in een jaar).

subsidies voor agrofood sector / POP3
Wat moet ik bijhouden?
Je houdt RVO gedurende het project jaarlijks op de hoogte van de voortgang, je kunt hiervoor een standaard voortgangsformulier gebruiken. Ook eventuele wijzigingen in de uitvoering van het project geef je aan RVO door. Je ontvangt gedurende het project voorschotten op de subsidie.

Je mag 5 jaar over het project doen en als het project ten einde is dien je een eindverslag in en een verzoek tot vaststelling. In dit verslag beschrijf je de resultaten van het project, welke activiteiten zijn verricht en wat het heeft gekost. Als je eindverslag is goedgekeurd ontvang je de resterende subsidie en is het subsidietraject helemaal afgerond.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
6 jaar
beschikking
beschikking
start project
start project
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
eindrapportage indienen
eindrapportage indienen
vaststelling
vaststelling
aanvraag indienen
aanvraag indienen

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem