Innovatie Cluster (IPC-subsidie)

Neem contact op

Neem contact op

Wat is Innovatie Cluster (IPC-subsidie)?
Met de IPC-subsidie kun je een innovatief product en/of proces ontwikkelen. Voor een deel moet je dit samen doen met een ander MKB-bedrijf, die hiervoor ook IPC-subsidie krijgt. Je ontwikkeling moet passen binnen een bepaald cluster, zoals een bepaalde regio, branche of keten. De clusters worden opgezet door belangenorganisaties, dus je zult hierbij aansluiting moeten vinden. Binnen het cluster informeren bedrijven elkaar over hun ontwikkelingen.
    In het kort:
  • Ontwikkeling van innovatieve producten of processen
  • Combinatie van externe kosten en eigen uren
  • Aanvragen in clusters met andere bedrijven
Wat levert Innovatie Cluster (IPC-subsidie) op?

De IPC-subsidie vergoedt 35% van de interne uren en externe kosten, zoals materialen of testen. Het tarief voor de interne uren is € 60. De externe kosten moeten een minimale omvang hebben. Ook het deel dat je samen doet met een ander MKB-bedrijf moet een minimale omvang hebben. De subsidie is maximaal € 25.000 per bedrijf. Daarnaast krijgt je belangenorganisatie een vergoeding voor de procesondersteuning bij de aanvraag en tijdens het project.

Een IPC-project is in veel gevallen te combineren met WBSO-subsidie.

Hoe vraag ik Innovatie Cluster (IPC-subsidie) aan?

Je kunt niet zelfstandig een aanvraag indienen. De aanvraag moet gebundeld worden door een belangenorganisatie, zoals een branchevereniging of regionaal netwerk, en voor tenminste 10 bedrijven worden ingediend bij RVO.nl. Het is daarom belangrijk op tijd met zo’n organisatie te bespreken of ze een aanvraag willen indienen en of jouw project mee kan in deze gebundelde aanvraag. De belangenorganisatie heeft meestal genoeg aan een aantal pagina’s uitleg over jouw ontwikkelingsproject en de verwachte kosten. Het MKB-bedrijf waar je mee samenwerkt moet deze informatie ook aanleveren.

TIP:

Vraag bij je branchevereniging of bedrijvennetwerk ruim van te voren of ze een IPC-aanvraag willen indienen. Als ze dit nog niet weten, kunnen ze ook eerst zelf subsidie aanvragen ter voorbereiding.

Wat moet ik bijhouden?

Je moet een projectdossier bijhouden waarin op hoofdlijnen de voortgang van het project te volgen is. Ook de gerealiseerde uren moet je registreren en facturen moeten in een afzonderlijk overzicht worden bijgehouden. De belangenorganisatie fungeert op administratief gebied als tussenpersoon richting de overheid en controleert in eerste instantie je projectdossier.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
2 jaar
start project
start project
indiening cluster aanvraag
indiening cluster aanvraag
uitbetaling subsidie
uitbetaling subsidie
tussentijdse cluster bespreking
tussentijdse cluster bespreking
insturen project dossier
insturen project dossier
aanvraag bij belangen organisatie
aanvraag bij belangen organisatie
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem