Menu

Klimaatinnovatie subsidie (MOOI)

MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Deze klimaatinnovatie subsidie (MOOI) is bedoeld voor samenwerkingsverbanden (consortia) die werken aan integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen, het gaat hierbij om industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. De projecten moeten een flinke omvang hebben en een integrale aanpak met bedrijven en kennispartners uit de innovatieketen. De mijlpalen in het innovatieve projectplan moeten SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) zijn.

    In het kort:
  • Voor windenergie op zee
  • Voor hernieuwbare elektriciteit op land
  • Voor gebouwde omgeving
  • Voor industrie
Wat levert Klimaatinnovatie subsidie (MOOI) op?
Je krijgt 50% subsidie voor het doen van industrieel onderzoek en 25% subsidie voor experimentele ontwikkeling. Voor (klein) MKB-bedrijven is het subsidiepercentage 10% tot 20% hoger. Je krijgt klimaatinnovatie subsidie (MOOI) voor je eigen uren en andere kosten die direct gerelateerd zijn aan het project. Je kunt hierbij denken aan kosten van testapparatuur, prototypes of het inhuren van experts. Het moeten echte ontwikkelkosten zijn, pilotinstallaties of demonstratiekosten komen niet in aanmerking. Hiervoor kun je gebruik maken van de DEI+ subsidie.

Een subsidieproject moet minimaal €2 miljoen aan kosten hebben. Het totale project krijgt maximaal €4 miljoen subsidie (gebouwde omgeving €7 miljoen).

Hoe vraag ik Klimaatinnovatie subsidie (MOOI) aan?
Je moet in het voorjaar een globaal projectplan bij RVO indienen. Je plannen worden beoordeeld en je krijgt dan een advies van de commissie. Dit advies kun je in de uiteindelijke aanvraag verwerken. Deze moet in het najaar ingediend worden. Jouw aanvraag bevat in ieder geval een beschrijving van je project, een begroting, financieringsplan en een uitwerking van de samenwerkingsvoorwaarden. Je kunt vervolgens aan het einde van het jaar een reactie op jouw aanvraag verwachten.

Deze subsidie wordt tweejaarlijks opengesteld, maar in 2021 komt een extra openstelling. De nieuwe openstelling is in het bijzonder voor systeemoplossingen die grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit goed inpassen. Je globale projectplan moet uiterlijk 4 mei worden ingediend. Als je een positief advies hierop hebt ontvangen, dien je uiterlijk 6 september 2021 de definitieve aanvraag in.

TIP:

Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen. Een onevenwichtige samenwerking kan leiden tot afwijzing of tot een lagere of onvoldoende score op dit onderdeel in de aanvraag.

Klimaatinnovatie subsidie MOOI
Wat moet ik bijhouden?
Tijdens het project hou je een projectadministratie bij, waarin de uren en de gemaakte kosten per mijlpaal inzichtelijk zijn. Tijdens de looptijd van het project heeft jouw samenwerkingsverband minimaal één keer een evaluatiemoment met de adviescommissie en RVO over de voortgang van het project. Daarnaast rapporteer je jaarlijks over de voortgang, zowel op inhoudelijk als financieel vlak. Als het project afgerond is, maak je een eindverslag. Als je meer dan €125.000 subsidie krijgt, dan moet je ook een controleverklaring door een accountant laten opstellen.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
5 jaar
eindrapportage
eindrapportage
beschikking
beschikking
definitieve aanvraag
definitieve aanvraag
advies van commissie
advies van commissie
Vooraanmelding aanvraag
Vooraanmelding aanvraag
tussenrapportage
tussenrapportage
tussenrapportage
tussenrapportage
tussenrapportage
tussenrapportage

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem