Menu

Leven lang leren (SLIM) subsidie

De leven lang leren SLIM-subsidie vergoedt een groot deel van de kosten die je maakt om de kennis en vaardigheden van je werknemers up-to-date te houden. Je kunt subsidie krijgen voor:
  • Het onderzoeken van de scholings- en opleidingsbehoeften in je onderneming;
  • Het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen voor je werknemers;
  • Voor hulp bij het invoeren of ontwikkelen van een methode waardoor jouw werknemers hun kennis, vaardigheden en beroepshouding blijven ontwikkelen;
  • Voor het aanbieden van een praktijkleerplaats (voor een mbo-beroepsopleiding in de derde leerweg).
De SLIM-subsidie is niet alleen voor het MKB, ook samenwerkingsverbanden en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector kunnen subsidie krijgen.

    In het kort:
  • Subsidie voor in kaart brengen scholingsbehoefte
  • Subsidie voor opleidings- en ontwikkelingsplannen
  • Subsidie voor oprichten bedrijfsschool
Wat levert Leven lang leren (SLIM) subsidie op?
Je krijgt 60% subsidie (kleinbedrijf 20% extra) op de (advies)kosten voor je SLIM-project. Als MKB’er kun je maximaal €24.999 SLIM-subsidie aanvragen. Voor samenwerkingsverbanden is dit maximaal €500.000 per aanvraag en maximaal €200.000 per samenwerkingspartner. Voor grootbedrijven in de horeca- en recreatiesector geldt een maximale subsidie van €200.000. Landbouwbedrijven krijgen altijd maximaal €20.000 SLIM-subsidie (uitgezonderd praktijkleerplaats).

Voor het aanbieden van een praktijkleerplaats krijg je maximaal €2.700 SLIM-subsidie per leerplaats. De subsidie wordt verleend naar rato van het aantal weken dat je een leerplaats hebt gehad.

Hoe vraag ik Leven lang leren (SLIM) subsidie aan?
Voordat je de Leven lang leren (SLIM) subsidie kunt aanvragen moet je je eerst registreren als aanvrager in het subsidieportaal van ‘Uitvoering van Beleid’. Dit kan twee weken voordat je de aanvraagt kunt indienen. In de aanvraag beschrijf je welke activiteiten je wilt ondernemen om je werknemers een leven lang te laten leren en ontwikkelen en hoeveel dit gaat kosten. Als je dit samen met andere partijen gaat doen, dan moet je ook een samenwerkingsovereenkomst meesturen.

Schakel je een externe adviseur in dan moet je 3 offertes meesturen of aantonen dat je een open aanbestedingsprocedure hebt gevolgd. Dit geldt alleen als het uurtarief van de adviseur hoger is dan €125.

TIP:

Individuele MKB'ers kunnen van 2 maart t/m 31 maart 2021 SLIM-subsidie aanvragen. Er is veel belangstelling voor deze subsidie, dus hou rekening met een loting onder de ingediende aanvragen.

Leven lang leren (SLIM) subsidie
Wat moet ik bijhouden?
Je houdt de facturen en betaalbewijzen bij en zorgt voor een inhoudelijke projectadministratie. Hierin zit in ieder geval de opdrachtbevestiging en een verslag of bewijs van de opgeleverde diensten, zoals een opleidings- en ontwikkelplan, loopbaanscan of ontwikkeladvies. Als het SLIM-project meer dan 12 maanden duurt, dan maak je een tussentijds voortgangsverslag.

Je dient na afloop van het project een einddeclaratie in. Als de SLIM-subsidie meer dan €25.000 is, dan moet je ook een evaluatieverslag meesturen. Als de subsidie meer dan €125.000 subsidie is, dan moet je bovendien een controleverklaring door je accountant laten opstellen. De SLIM-subsidie wordt pas uitbetaald als de einddeclaratie is goedgekeurd. Er worden geen voorschotten verleend.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
1 tot 2,5 jaar
start SLIM-project
start SLIM-project
subsidieuitkering
subsidieuitkering
einddeclaratie
einddeclaratie
voortgangsverslag
voortgangsverslag
beschikking
beschikking
aanvraag indienen
aanvraag indienen
registeren
registeren

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem