Menu

Omscholingssubsidie naar ICT en techniek

Je krijgt subsidie als je één of meer van je (nieuwe) medewerkers wilt laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek. De overheid wil met deze omscholingssubsidie een bijdrage leveren aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt in deze beroepen. De subsidie is voor alle bedrijven, er wordt geen onderscheid gemaakt in MKB, grote of kleine bedrijven. Je moet uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen om voor deze omscholingssubsidie in aanmerking te komen, zoals bijvoorbeeld:
  • de medewerker komt niet net van de middelbare school;
  • de medewerker werkte niet eerder in de sector ICT of techniek;
  • het omscholingstraject leidt tot een arbeidsovereenkomst;
  • je mag deze subsidie niet combineren met Praktijkleren of de SLIM-subsidie.

    In het kort:
  • subsidie voor omscholing naar ICT of techniek
  • subsidie ook voor praktijkondersteuning
Wat levert Omscholingssubsidie naar ICT en techniek op?
Je krijgt een vast bedrag van €3750 per om te scholen medewerker. Je mag maximaal 6 medewerkers per bedrijf omscholen.

Hoe vraag ik Omscholingssubsidie naar ICT en techniek aan?
Je vraagt deze omscholingssubsidie aan via het eLoket van RVO. Hiervoor moet je beschikken over eHerkenning op minimaal EH2+ niveau. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. De formats voor de benodigde aanvullende verklaringen van de werknemer en opleider vind je op de website van RVO. Hou er rekening mee dat je met deze subsidie niet het de-minimisplafond voor staatsteun overschrijdt.

TIP:

De opleiding moet gestart zijn op of na 30 augustus 2021 en niet later dan binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag.

omscholingssubsidie ict en techniek
Wat moet ik bijhouden?
In beginsel hoef je na het aanvragen van deze omscholingssubsidie geen eindrapportage of vaststelling in te dienen, wel kan RVO controleren of je aan de aangegeven voorwaarden voldoet en daarvoor om aanvullende gegevens vragen.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
circa 8 weken
aanvraag indienen
aanvraag indienen
beslissing + ontvangst subsidie
beslissing + ontvangst subsidie

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem