Menu

Personeel subsidie (MKB Idee)

Wil jij investeren in de kennis en vaardigheden van je personeel, maar loop je tegen belemmeringen aan? En wil je die, eventueel samen met een ander (MKB) bedrijf of organisatie aanpakken? Dan kun je gebruik maken van de personeel subsidie MKB Idee. Deze subsidie is niet bedoeld voor het opleiden van personeel, maar voor het oplossen van de knelpunten die je hierbij ervaart. Of om ideeën uit te werken hoe de belemmeringen weggenomen kunnen worden, die je weerhouden om te investeren in menselijk kapitaal.

    In het kort:
  • Subsidie voor knelpunt tekort technisch opgeleid personeel
  • Subsidie voor knelpunt digitalisering & arbeidsmarkt
  • Subsidie voor knelpunt personeel voor klimaat- en energietransities
Wat levert Personeel subsidie (MKB Idee) op?
De personeel subsidie MKB Idee bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Dit zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van je project. Dit kunnen jouw loonkosten zijn of de kosten voor het inhuren van een externe partij. Hierbij geldt een uurtarief van €60. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project minimaal €25.000 kosten. De subsidie is maximaal €124.999 per deelnemer. Bij samenwerkingsverbanden is de subsidie maximaal €200.000 per aanvraag. Voor de individuele aanvragers in het samenwerkingsverband gelden dezelfde minimale en maximale subsidiebedragen per deelnemer.

Hoe vraag ik Personeel subsidie (MKB Idee) aan?
Je vraagt deze subsidie aan via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen en maakt een rangschikking. De hoogst gerangschikte aanvragen krijgen subsidie tot het budget is uitgeput.

In je aanvraag beschrijf je jouw project, welke knelpunten je wilt aanpakken, hoe je dit wilt gaan doen en hoeveel het kost. Je geeft in de aanvraag minimaal twee concrete voorbeelden van belemmeringen uit de praktijk die met het project worden weggenomen. Als er sprake is van een samenwerkingsverband, dan is één van de deelnemers de penvoerder én contactpersoon voor RVO. Bij samenwerking moet minimaal 65% van de deelnemers MKB’er zijn.

TIP:

Jouw project maakt meer kans op subsidie als het (voor jou) vernieuwend is, als bij het project haalbaar is en als de verwachte resultaten perspectief bieden voor toepassing bij andere MKB-bedrijven.

Personeel subsidie MKB idee
Wat moet ik bijhouden?
Je hoeft bij deze subsidie alleen na afronding van het project een eindrapportage op te stellen. Het project mag maximaal 1 jaar duren. In de eindrapportage beschrijf je welke resultaten je hebt behaald, hoe de samenwerking is verlopen, welke kosten je hebt gemaakt en hoe je verder gaat nu het project is afgesloten. Bij de toezegging van de subsidie ontvang je 90% van de subsidie. De laatste 10% wordt overgemaakt na goedkeuring van je eindrapportage.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
2,5 jaar
uiterlijke start project
uiterlijke start project
beschikking
beschikking
aanvraag indienen
aanvraag indienen
eindrapportage indienen
eindrapportage indienen
subsidieuitkering 90%
subsidieuitkering 90%
subsidieuitkering 10%
subsidieuitkering 10%

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem