Menu

Subsidie Leerwerkplek (Praktijkleren)

De subsidie Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Als werkgever krijg je een vergoeding voor de begeleiding van een leerling of student die een opleiding volgt, van speciaal onderwijs t/m promovendi. Per onderwijssector gelden specifieke eisen aan de opleidingsrichting en invulling van het praktijkdeel. Zo moet bijvoorbeeld op hbo-niveau een duale of deeltijdopleiding worden gevolgd gericht op techniek of landbouw en moet op mbo-niveau sprake zijn van een BBL-traject. Het gehele overzicht is te vinden op de website van RVO.nl.  

    In het kort:
  • Aanvragen ná het schooljaar
  • Hoge slagingskans
  • Van voortgezet speciaal onderwijs tot promovendi
Wat levert Subsidie Leerwerkplek (Praktijkleren) op?
Je ontvangt maximaal €2.700 subsidie per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats per jaar. Je kunt dus meerdere leerlingen tegelijkertijd begeleiden en hiervoor meerdere keren dit bedrag ontvangen. Elk jaar wordt een budget voor alle aanvragen vastgesteld. Als er meer aangevraagd wordt dan het beschikbare budget, dan wordt het budget evenredig over de aanvragen verdeeld. Als een scholier of student tussentijds stopt, krijg je als werkgever naar verhouding een vergoeding voor de gemaakte begeleiding binnen het school- of studiejaar.

Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het mbo kunnen bovendien extra Praktijkleren subsidie krijgen als zij een bbl-leerwerkplek aanbieden.

Hoe vraag ik Subsidie Leerwerkplek (Praktijkleren) aan?
Je dient een aanvraag in bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Je doet dit pas na afloop van de begeleiding, tussen begin juni tot medio september. In de aanvraag geef je o.a. de periode van de daadwerkelijke begeleiding aan, de naam en BSN van de deelnemer en gegevens over de opleiding. Indien je voor erg veel deelnemers tegelijk de aanvraag verzorgt, kun je gebruik maken van een offline format en deze uploaden in het eLoket. Je hoeft de onderliggende administratie niet in te sturen bij de aanvraag.

 

TIP:

Maak kopieën van opdrachten die de leerling bij je heeft uitgevoerd.

Praktijkleren subsidie
Wat moet ik bijhouden?
Al bij de start van de begeleiding begin je met een dossier, dus nog voordat je de Praktijkleren subsidie hebt aangevraagd. In het dossier moeten in ieder geval de (praktijkleer)-overeenkomst met de deelnemer en de aanwezigheidsregistratie van de deelnemer aanwezig zijn. Hierbij dien je goed rekening te houden met verlof en ziekte. Alleen een week waarin echt begeleiding heeft plaatsgevonden telt mee voor de subsidie. Verder moet uit het dossier blijken dat de begeleiding heeft plaatsgevonden. Je mag dit naar eigen inzicht inrichten, maar overleg met de onderwijsinstelling is raadzaam. De administratie dien je gedurende 5 jaar na afloop van het school- of studiejaar te bewaren.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
1 jaar
uitbetaling subsidie
uitbetaling subsidie
aanvraag indienen
aanvraag indienen
controle documenten
controle documenten
toekenning subsidie
toekenning subsidie
bijhouden dossier
bijhouden dossier
start begeleiding
start begeleiding

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem