Menu

R&D samenwerking topsectoren (MIT-subsidie)

Deze R&D samenwerking (MIT-subsidie) kun je gebruiken om samen met een ander MKB-bedrijf een innovatief product of proces te ontwikkelen. Samenwerken betekent in deze context dat ieder de uitvoering van zijn deel in het project voor eigen rekening neemt en dat jullie beiden uiteindelijk gaan verdienen aan de resultaten van het project. Bij voorkeur komen jullie uit verschillende sectoren. Het innovatieve product of proces moet vernieuwend zijn ten opzichte van gangbare technologie, heeft maatschappelijke impact en een goede business case. Ter voorbereiding op je project kun je gebruik maken van een Haalbaarheidsonderzoek MIT-subsidie.

    In het kort:
  • Ontwikkeling van een innovatief product of proces
  • Eigen uren en kosten voor bijvoorbeeld adviseurs en testen
  • Elke zomer mogelijkheid om aanvraag in te dienen
Wat levert R&D samenwerking topsectoren (MIT-subsidie) op?
Jij en je samenwerkingspartner(s) krijgen ieder 35% subsidie over jullie eigen aandeel in de projectkosten. Bijvoorbeeld het (laten) bouwen van een prototype of het opzetten van een testomgeving. Voor eigen uren is de subsidie meestal zo’n €15 tot €20 per uur. Aanvullend daarop kun je gebruik maken van WBSO-subsidie.

Elk bedrijf krijgt maximaal €100.000 subsidie en het project in z’n geheel maximaal €200.000. De samenwerking moet in balans zijn en daarmee ook de kostenverdeling tussen de partners. De kosten moeten binnen 2 jaar na de start van het project worden gemaakt. Vaak wordt een deel van de R&D samenwerking (MIT-subsidie) vooraf uitbetaald en een deel na controle achteraf.

Hoe vraag ik R&D samenwerking topsectoren (MIT-subsidie) aan?
Aanvragen kunnen meestal vanaf juni t/m september worden ingediend. Bepaal aan de hand van de loketwijzer of je via het loket van je provincie of het eLoket van RVO moet indienen. In de aanvraag beschrijf je de innovatie, het verdienmodel en de concrete stappen die je gaat nemen, per stap maak je een inschatting van de uren en kosten. Na indiening mag je in de meeste gevallen (voor eigen risico) gelijk beginnen met het project. Het budget is beperkt, waardoor de inhoudelijke score van je project bepaalt of je ook daadwerkelijk de subsidie krijgt. Na ca. 3 maanden krijg je te horen of je subsidie krijgt.

TIP:

Het verschilt per provincie of je direct met het project mag beginnen na indiening van de aanvraag. Controleer dit goed.

R&D samenwerking MIT-subsidie
Wat moet ik bijhouden?
Van het onderzoek moet je een dossier bijhouden, daarin is terug te zien hoeveel uren aan het project is gewerkt en welke kosten gemaakt zijn. Ook zijn de voortgang en tussentijdse resultaten te volgen aan de hand van bijv. schetsen of foto’s. Indien het onderzoek iets anders loopt dan gedacht moet je dat tussentijds ter goedkeuring voorleggen aan de provincie of RVO. Als het project is afgelopen vragen zij om een samenvatting van het dossier om te zien of de subsidie goed is besteed. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Als blijkt dat minder kosten zijn gemaakt dan begroot, wordt de subsidie naar rato bijgesteld.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
2 jaar
einde project
einde project
samenvatting insturen
samenvatting insturen
toezegging
toezegging
subsidie voorschot
subsidie voorschot
start project
start project
aanvraag
aanvraag

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem