Menu

R&D mobiliteitssectoren subsidie (RDM)

Je kunt de subsidie R&D mobiliteitssectoren aanvragen als je bedrijf werkzaam is in de automotive, luchtvaart of maritieme sector en als je investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten door de coronacrisis sterk onder druk staan. Voorwaarde is dat jouw bedrijf samen werkt met een ander bedrijf of kennis/onderzoeksinstelling. Het project helpt bij het behouden of verbeteren van je concurrentiepositie in de mobiliteitsindustrie. Ook draagt het project bij aan de maatschappelijke opgaven op het vlak van duurzaamheid en/of digitalisering en het herstel van de negatieve gevolgen van de economische (corona) crisis.

    In het kort:
  • Subsidie voor R&D
  • Subsidie voor herstel coronacrisis
  • Subsidie voor duurzaamheid & digitalisering
Wat levert R&D mobiliteitssectoren subsidie (RDM) op?
Je krijgt subsidie over alle redelijk gemaakte kosten, die direct zijn toe te rekenen aan de uitvoering van jouw R&D mobiliteitsproject. Dit zijn bijvoorbeeld materialen, gebruiksapparatuur of kosten voor het inhuren van derden.

Hoeveel subsidie je krijgt hangt af van de aard van je project. Voor industrieel onderzoek krijg je 45% subsidie, voor experimentele ontwikkeling 25% subsidie. MKB-ondernemingen en samenwerkingsprojecten met MKB-ondernemingen krijgen 10% tot 15% extra subsidie. Voor kosten voor niet-economisch industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling van een onderzoeksorganisatie krijg je zelfs 80% subsidie.

De subsidie is minimaal €125.000 per deelnemer en maximaal €15 miljoen. Voor het totale project geldt een maximum van €25 miljoen.

Hoe vraag ik R&D mobiliteitssectoren subsidie (RDM) aan?
Je dient de aanvraag voor de subsidie R&D mobiliteitssectoren uiterlijk 17 augustus 2021 in via het eLoket van RVO.nl. Aanvragen worden na het sluiten van de aanvraagtermijn beoordeeld en gerangschikt op kwaliteit. In de aanvraag beschrijf je het samenwerkingsverband, welke investeringen je gaat doen, hoe deze bijdragen aan de doelstellingen, welke kosten je gaat maken en hoe je dit gaat financieren. Een begroting moet onderdeel van je aanvraag zijn. Na het indienen duurt het 13 weken voor je weet of jouw project subsidie krijgt. Als je subsidie krijgt, dan moet je project binnen twee maanden van start gaan.

TIP:

Kleine projecten komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 5 miljoen aan subsidiabele kosten.

Wat moet ik bijhouden?
Tijdens het project hou je een overzichtelijke projectadministratie bij. Daarnaast hou je de voortgang van het project bij en de projectkosten, zoals je die in de begroting hebt aangegeven. Je maakt jaarlijks een voortgangsrapportage en dient deze in bij RVO. Je krijgt bij aanvang van het project een voorschot op de totale subsidie. Als het project is afgerond en je een eindverslag hebt ingediend, ontvang je het resterende subsidiebedrag.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
ruim 4 jaar
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
laatste subsidie uitkering
laatste subsidie uitkering
eindverslag
eindverslag
afronding project
afronding project
uiterlijke start project
uiterlijke start project
beschikking
beschikking
aanvraag indienen
aanvraag indienen

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem