Menu

Subsidie Verduurzaming MKB (SVM)

Met deze subsidie kun je een externe energieadviseur inhuren voor een energieadvies op maat voor het verduurzamen van je bedrijfspand of je bedrijfsvoering. Ook krijg je subsidie voor hulp bij het uitvoeren van één of meer maatregelen uit dit advies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen. De subsidie is voor MKB-ondernemingen tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal €50 miljoen. De onderneming mag daarnaast niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen.

    In het kort:
  • subsidie voor energieadvies
  • subsidie voor hulp bij het aanvragen van subsidie
  • subsidie voor hulp bij het uitvoeren van maatregelen
Wat levert Subsidie Verduurzaming MKB (SVM) op?
De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van €2.500 per bedrijfspand. Voor alleen het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van €400 en een maximum subsidiebedrag van €750.

Je krijgt alleen subsidie als je één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of hebt uitgevoerd. Je krijgt geen subsidie op de kosten van het uitvoeren van het advies, tenminste niet via deze subsidie. Er zijn wel andere subsidies die je hierbij kunt benutten, zoals de ISDE of de EIA en MIA. Je kunt de Subsidie Verduurzaming MKB (SVM) wel gebruiken voor hulp bij het aanvragen van deze subsidies, of zelfs voor hulp bij het aanvragen van de SVM zelf.

Hoe vraag ik Subsidie Verduurzaming MKB (SVM) aan?
Je vraagt de subsidie aan via het eLoket van RVO, nadat je opdracht hebt gegeven voor het uitvoeren van de maatregel(en) uit het energieadvies. Bij de aanvraag moet je het energieadvies, facturen van de energieadviseur en ‘energieregisseur’ en de opdrachtbevestiging voor het uitvoeren van de maatregel(en) bijvoegen. Als je de maatregel al hebt uitgevoerd, dan is een betaalbewijs ook goed. Zorg ervoor dat je de maatregelen binnen twee jaar na het energieadvies hebt uitgevoerd.

TIP:

Heb je onlangs al een energieadvies laten opstellen? Je mag hiervoor SVM-subsidie aanvragen als het energieadvies op of na 2 augustus 2021 is opgesteld.

subsidie verduurzaming MKB
Wat moet ik bijhouden?
Je hoeft voor deze subsidie geen administratie bij te houden. Je levert bij de aanvraag de verplichte stukken aan, zoals het energieadvies, de facturen en de opdrachtbevestiging/getekende offerte/betaalbewijs. Op basis hiervan wordt je aanvraag beoordeeld en na goedkeuring ontvang je de SVM-subsidie.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
ruim 2 jaar
subsidie ontvangen
subsidie ontvangen
subsidie aanvraag
subsidie aanvraag
energieadvies uitvoering
energieadvies uitvoering
energieadvies opdracht
energieadvies opdracht

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem