Menu

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Hoewel Knippenborg Subsidieadvies BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze informatie kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Door het verstrekken van informatie op deze website doet Knippenborg Subsidieadvies BV geen aanbod tot overeenkomst.

Aansprakelijkheid externe websites

Knippenborg Subsidieadvies BV verwijst naar externe websites die niet door ons worden onderhouden en zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Knippenborg Subsidieadvies BV uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

Persoonsgegevens

Knippenborg Subsidieadvies BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Voor het optimaliseren van onze website maken we gebruik van Google Analytics-cookies. Hiervoor hebben we een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en worden IP-adressen alleen geanonimiseerd verwerkt. Er worden geen gegevens gedeeld met Google en we maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Intellectueel eigendom

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle informatie op deze website blijven te allen tijde voorbehouden aan Knippenborg Subsidieadvies BV. Gebruik hiervan is niet toegestaan.

 

Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem